web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член

безплатен хостинг @ HIT.BG

HIT.BG дава възможност на регистрираните си потребители да създадат един или няколко уеб сайта.

За разлика от други безплатни хостинг услуги, в HIT потребителят може да създаде повече от един сайт. Премахнали сме подобно ограничение, за да не се създават излишни логини, когато даден юзър желае да качи повече от един сайт онлайн. Достъпното пространство за един сайт е 10M.

Неактивни сайтове (без качен нито един файл) се самоизтриват след седем дни.

УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "AS IS" И НЕ ВКЛЮЧВА ПОДДРЪЖКА!

ВАЖНО!

  • Във връзка с Общите условия за използване на услугите на HIT.BG уведомяваме потребителите на Безплатен хостинг, че регистрираните сайтове, които не отговарят на Общите условия (включително сайтове, с Adult и Warez съдържание) ще бъдат затваряни без предупреждение. Както и досега, запазваме правото си да изтрием цял потребителски сайт, в случай че срещу него постъпи официално оплакване. Последната операция извършваме с e-mail предупреждение до потребителя, на който принадлежи сайта (стига посоченият адрес да е валиден и сайтът да отговаря на общите условия).
  • Предоставяме на потребителите възможност да търсят файлове в цялото пространство на безплатния хостинг. Ако имате файлове, които бихте искали да запазите от чуждия поглед, поставете ги в директория /private където и да е в пространството си. Това ще ви предпази от попадането им в резултатите от търсенето.
  • Поддържат се стандартните .html файлове. Не позволяваме уеб-програмиране на сървъра (разбирай всичко освен javascript и flash). Избягваме да налагаме ограничения върху трафика и не изискваме от потребителите да въртят наши рекламни банери или бутони (,ентусиастите да погледнат тук). Постарали сме се администрацията на потребителските сайтове да е възможно най-удобна, за целта предлагаме уеб-интерфейс и FTP достъп.

 

логин: (анонимен) | стани член | сайт-админ

 

@270 | © HIT.BG 

Общи условия на "ХИТ.БГ" ЕООД